Kybernetická bezpečnosť 

Sieťová bezpečnosť a ochrana aplikácií

Súčasťou klasickej sieťovej bezpečnosti sú firewally a implementácie systémov detekcie a prevencie prienikov. Treba však ísť ďalej.

Prinášame špeciálne produkty na monitorovanie a bezpečnosť sietí na báze dátových tokov, produkty na analýzu stavu siete, webové aplikačné a databázové firewally. Cieľom je chrániť zákaznícke aplikácie a zlepšiť viditeľnosť neštandardných aktivít v sieti. U zákazníkov vytvárame podmienky na Network Forensic, aby sa včas identifikovali zárodky ohrozenia C&C serverov, ako je nárast komunikácie, ransomware aktivity a aktivity v rámci pretrvávajúcich pokročilých hrozieb (Advanced Persistent Threat).

Naše riešenia tak poskytujú zákazníkom maximálnu možnú ochranu pred DDoS útokmi.

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem