Kybernetická bezpečnosť 

Manažment zraniteľností a penetračné testovanie

Kontinuálny a pravidelný manažment zraniteľností aktív organizácie je najznámejšia služba kybernetickej bezpečnosti. Ale čoraz aktuálnejšia.

Implementácie systémov detekcie a prevencia prienikov IDS/IPS

Behaviorálna analýza dátových tokov

Naše centralizované riešenia integrujú informácie z viacerých distribuovaných skenerov zraniteľností. Výsledky testov je možné ďalej pridať ako jeden zo vstupov bezpečnostného operačného centra. Výsledkom je zvýšenie efektivity celého procesu riadenia informačnej bezpečnosti a dohľadu nad infraštruktúrou.

Pre zákazníkov realizujeme služby penetračných testov a testov zraniteľností informačného systému, aby sme zistili, do akej miery je informačný systém odolný voči útokom. Pri manuálnom aj automatizovanom testovaní sa používajú komerčné aj nekomerčné nástroje, spravidla od viacerých výrobcov, aby sa zabezpečila dôsledná verifikácia zistení. Našou najsilnejšou devízou sú však naše dlhoročné skúsenosti.

Výstupom je podrobná správa s kategorizáciou zistení do úrovní a opisom možného dosahu a odporúčania na odstránenie nedostatkov.

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem