Kybernetická bezpečnosť 

Artificial Intelligence

Analýza veľkého objemu dát a zhodnotenie výsledkov v reálnom čase tvoria budúcnosť všetkého.

  • Analytika
  • Big Data
  • Artificial Intelligence
  • Machine Learning

So zákazníkmi pripravujeme stratégiu pre Big Data, aby zvýšili efektivitu analýzy informácií obsiahnutých v dátach. Naše produkty a služby umožňujú bezpečne ukladať, skúmať a analyzovať všetky dátové typy v neobmedzenom rozsahu. Súčasťou našich služieb je odborný audit celej organizácie, infraštruktúry, správy, analýzy a riadenie dát.

Ponúkame aj analýzu neštruktúrovaných údajov, textových správ a četov, hovoreného slova a analýzu videa s využitím technológií umelej inteligencie a technológií postupného učenia počítačov.

Vysokou pridanou hodnotou našich služieb je spojenie klasických riešení kybernetickej bezpečnosti s technológiami umelej inteligencie a postupného učenia počítačov do jedného celku. Takto zákazník získava synergické využite technológií pre manažment bezpečnostných informácií a udalostí, bezpečnostný monitoring a technológií na indexáciu, vyhľadávanie a analýzu informácií v zrozumiteľnom tvare a kontexte.

Zároveň dizajnujeme návrhy a dodávky špeciálnych hardvérových riešení pre potreby technológií postupného učenia počítačov (Machine Learning a Deep Learning) a vysoký výpočtový výkon (High Performance Computing) na báze produktov spoločnosti NVIDIA. Súčasťou dodávok sú aj technologické školenia a ukážky využitia rámcov na rozpoznávanie obrazu, hlasu, matematické modelovanie a ďalšie špecializované funkcionality.

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem