Unified communications

„Unified Communications je unikátna, otvorená technológia umožňujúca vytvárať široké spektrum riešení, ktoré zefektívňujú komunikáciu a interné procesy. Nie je to len voľba, je to biznis štandard. Pre našich zákazníkov boli a sú riešenia na tejto platforme logickým krokom pri modernizácii komunikačných služieb.”

Jaroslav Mandák,
riaditeľ divízie ICT, ALISON Slovakia

Prvé konvergované riešenia vznikli na konci 90-tych rokov a podporované IP telefóniou sa rozšírili do všetkých odvetví. Dnes už Unified Communications zjednocuje všetky dostupné komunikačné kanály, či už je to IP telefónia, GSM, DECT, VoWLAN, Instant Messaging, videokomunikáciu, elektronickú poštu, SMS alebo zdieľanie pracovnej plochy. Spoločná infraštruktúra znižuje náklady na jej prevádzku a zjednodušuje správu.

UC platforma ovplyvnila aj zmysel a možnosti komunikačných systémov. Či už sú to dispečingy, systémy núdzovej komunikácie alebo riešenia v oblasti civilnej bezpečnosti. Okrem rýchlosti, komunikácie v reálnom čase a integrácie rôznych platforiem umožňujú aj nové kvalitné vizualizačne aplikácie. Zasiahla aj do takých tradičných oblastí, ako multimediálne kontaktné centrá, ktoré sa v čase sociálnych sietí kvalitatívne posúvajú ďalej.

Naše riešenia Nami využívané produkty
IP telefónia

Mitel MiVoice MX-ONE
Mitel MiVoice Office 400
Terminály
Mitel StreamLine
Mitel SIP/DECT

Unified Communications and Collaboration Mitel MiCollab
Microsoft Lync
Multimediálne kontaktné centrá Mitel MiContact Center
Cloudové riešenia Mitel MiCloud
Komunikačné dispečingy Prosystem Digital Dispatching Utility
Systémy pre núdzovú komunikáciu Commend GE800
Partneri
 
 
 
 
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: ucc@alison-group.sk