Efektívna správa IT

„Každá organizácia má svoje poslanie, či už je to verejná služba, alebo zisk. Našou úlohou je podporovať toto poslanie najmä tým, že podporujeme kľúčových ľudí. Môže to byť ktokoľvek od lekára, až po bankára.”

Peter Tyko
Riaditeľ divízie prevádzky a služieb ALISON Slovakia

Organizácie využívajú pri riadení servisných oddelení osvedčenú metodiku ITIL. Po určitom čase začnú žiť služby a aktíva vlastným životom namiesto toho, aby slúžili kľúčovým ľuďom. Riešenie by malo byť jednoduché a elegantné a pritom musí rešpektovať vašu veľkosť, potreby a poslanie. Mobilné zariadenia sa šíria exponenciálnou rýchlosťou a na úlohou je zabezpečiť ich, kontrolovať a podporovať. Následne umožniť spoľahlivo a bezpečne prehliadať všetky typy súborov aj mimo podnikovej infraštruktúry. A tu je rovnaké kritérium úspešného riešenia – komfort používateľa a konkrétne výsledky.

Pribúdajú hardvér, softvér, riešenia, aplikácie, mobilné zariadenia, nároky na kapacitu siete, bezpečnosť, generačné zmeny, ďalšie certifikáty kvality a aplikácie. Manažment informácii aj ľudí treba zvládnuť v dennom a strategickom horizonte. Vieme, o čom hovoríte a naše riešenia odpovedajú konkrétne a jednoznačne.

Naše riešenia Nami využívané produkty
Riadenie služieb Alvao ServiceDesk
Riadenie aktív Alvao AssetManagment
Efektívnosť využívania softvéru Alvao Monitoring
Manažment mobilných zariadení AirWatch MDM
Manažment mobilného obsahu AirWatch MCM
Manažment podnikového obsahu Microsoft Sharepoint
Partneri
 
 
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: itsprava@alison-group.sk