IT bezpečnosť

„Informačná bezpečnosť má jasnú štruktúru rolí a zodpovedností v organizácii. Zároveň je daný aj proces auditovania, kontroly a testovania úrovne zabezpečenia systému. Všetko je to podporené legislatívou, medzinárodnými štandardami a sofistikovanými bezpečnostnými technológiami. Takže kde je problém? Najslabším článkom v tomto zložitom a komplexnom súkolí sú ľudia.”

Annamária Balážová, CRISC
Senior Business Consultant for Security

Riešenia IT bezpečnosti sú organickou súčasťou celého portfólia. Zmeny v komunikácii, rastúce ohrozenia a nové technológie v spojitosti s našimi skúsenosťami nám vytvorili priestor pre originálne riešenia.

Organizáciám garantujeme, že naše riešenia im pomôžu dosiahnuť súlad s požiadavkami legislatívy aj regulátorov akými sú Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií SR, Telekomunikačný úrad a medzinárodne uznávanými štandardmi, napríklad STN ISO/IEC 2700x, Sarbanes–Oxley Act – SOX, Payment Card Industry Data Security Standard – PCI DSS a ďalšie.

Naše riešenia Nami využívané produkty
Bezpečnostný monitoring HP ArcSight
Manažment zraniteľností Rapid7 Nexpose
Tenable Nessus
Penetračné testy a testy zraniteľností Rapid7 Metasploit
Nessus Tenable Network Security
Trend Micro Deep Discovery
Bezpečnosť mobilných zariadení Trend Micro Mobile Security
Bezpečnosť virtualizovanej platformy Trend Micro Deep Security
IDS/IPS a sieťová bezpečnosť Cisco
Fortinet portfólio
HP TippingPoint
Palo Alto Networsk NGF
FoxStat
Bezpečnosť SAP Onapsis X1
Onapsis Security Platform

V roku 2011 bol odhadovaný priemerný počet útokov na štátne siete 1 milión za deň, v roku 2013 je odhadovaný priemerný počet útokov 20 miliónov za deň.

graf
Partneri
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: itbezpecnost@alison-group.sk