Mitel kúpil Polycom

Kanadská spoločnosť Mitel oznámila definitívne prevzatie firmy Polycom. Tá patrí k lídrom podnikového terminálového a videokonferenčného trhu. Kombinácia technologických lídrov vytvorí ucelené portfólio UCC riešení a produktov. Bude tak pripravená rásť a čeliť silnej konkurencii mobilnej komunikácie a  dostupných cloudových služieb. Značka Polycom zostane zachovaná, firma samotná bude integrovaná do štruktúr Mitel.

Čítaj celú informáciu

Screen Shot 2016-05-25 at 16.57.48