ALVAO Technology Day 2015

V piatok 15. mája 2015 sa v Brne konal ALVAO Technology Day 2015. Boli sme tam! Vývojári a experti nám v INMEC inovačnom parku prezentovali novú verziu ALVAO 8.1, ktorá vyšla 14. apríla 2015. My sme sa zas s nimi podelili o naše skúsenosti s ALVAOm a odovzdali sme im naše pripomienky a podnety na zlepšenie. Nové ALVAO 8.1 ponúka veľa nových funkčností a vylepšení, ktoré vedú k spríjemneniu a zefektívneniu práce s ním.

Nová verzia bola testovaná a ladená na databáze s viac než 50.000 počítačmi a užívateľmi, s takmer 1.000.000 objektami, 500.000 požiadavkami, 10.000 licenciami, 5.000 službami. Došlo k výraznej zmene v ALVAO Asset Management. Systém dnes zvládne 1x týždenne detekovať a vyhodnotiť dáta z 50k PC. Tiež v ALVAO Service Desk došlo k výraznému zrýchleniu. Hlavnou zmenou je celkom nový spôsob automatickej archivácie. Požiadavky sú po niekoľkých mesiacoch od uzavretia archivované a nezaťažujú bežnú prácu.

Teraz je možné nastaviť systém tak, aby ukladal prílohy mimo databázu. Prílohy obvykle zaberajú najväčšiu časť celej databázy. Toto nastavenie môže u veľkých zákazníkov výrazne znížiť veľkosť databázy a náročnosť celej aplikácie. U menších zákazníkov to dokonca umožní prevádzku na neplatenej verzií Microsoft SQL Server Express.

V Service Desk je rozšírená podpora HTML formátovania textu, čo umožňuje jednoduché vkladanie obrázkov, tabuliek a štýlovanie popisu požiadavky pri zadávaní. Báza znalostí a aktuálne správy sa v novej verzii zobrazujú priamo pri prechádzaní katalógom služieb. Toto určite zvýši atraktívnosť týchto funkcií. Podobne aj dve nové role, mimoriadny riešiteľ a čitateľ, prispejú k zlepšeniu. Veľmi dôležitým vylepšením je vytiahnutie ľudskej komunikácie z Denníka do novej záložky Komunikácia, čo zvyšuje prehľadnosť v detaile požiadavky. Ďalšími novinkami sú vylepšené schvaľovanie, možnosť poslať správu schvaľovateľovi a možnosť spätného vyriešenia požiadavky.

Service Desk a Asset Management portál sú v 8.1 spojené do jedného WebbApp. Celý systém ALVAO tak má jednotné webové rozhranie. To zlepšuje dostupnosť jednotlivých častí a jednotný design umožňuje jednoduchšie použitie aj pre bežných používateľov. Doplnené sú aj funkcie umožňujúce ďalšie zákaznícke úpravy a rozšírenie WebApp portálu. Používatelia, ktorí majú na starosti majetok, môžu inventúru majetku vykonať cez WebApp portál.

V Asset Management boli zrušené Pripomienky a nahradené plánovanými úlohami. Ide o reporty, ktoré sa dajú nastaviť ako upozornenia na akýkoľvek blížiaci sa termín pri objekte alebo licencií. Vlastné položky idú vkladať už aj k licenciám.

Tak takéto je nové ALVAO. Tešíme sa na jeho používanie a nasadzovanie – možno aj u vás.

Predchádzajúce články zo sekcie:
Cloud Alison Service Desk spustený
Doprajte si IT bez obmedzení

Alvao