ALISON Slovakia spĺňa normy ISO 9001 a ISO 27001

screen-shot-2016-10-26-at-11-41-41V mesiaci jún spoločnosť ALISON Slovakia opätovne absolvovala úspešný audit súladu systémov riadenia kvality a informačnej bezpečnosti s požiadavkami noriem ISO 9001 a ISO 27001.

Audit zároveň preukázal, že spoločnosť úspešne implementovala požiadavky novej normy ISO 27001:2014 do svojich procesov, čím splnila požiadavky na certifikáciu systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa tejto screen-shot-2016-10-26-at-16-42-53novej normy.

Certifikácia integrovaného systému manažérstva potvrdzuje, že spoločnosť ALISON Slovakia je schopná poskytovať svojim zákazníkom dôveryhodné, bezpečné a vysoko kvalitné služby.

audit