ALISON Slovakia spĺňa normy ISO 9001 a ISO 27001

V mesiaci apríl spoločnosť ALISON Slovakia opätovne absolvovala úspešný audit súladu systémov riadenia kvality a informačnej bezpečnosti s požiadavkami noriem ISO 9001 a ISO 27001.

Audit zároveň preukázal, že spoločnosť úspešne implementovala požiadavky novej normy ISO 27001:2013 do svojich procesov, čím splnila požiadavky na certifikáciu systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa tejto novej normy.

Certifikácia integrovaného systému manažérstva potvrdzuje, že spoločnosť ALISON Slovakia je schopná poskytovať svojim zákazníkom dôveryhodné, bezpečné a vysoko kvalitné služby.

audit