ALISON exceloval na konferencii Hacktivity 2014

Hacktivity je najväčšia udalosť svojho druhu v strednej Európe. Zameriava sa na simuláciu kybernetických útokov a účinnosť bezpečnostných technológií. ALISON na takto významnej akcii samozrejme nemohol chýbať a konferencie sa zúčastnil spoločne s riešením spoločnosti TrendMicro.

Dvojdňový program odborných prednášok doplnila aj praktická prezentácia riešení, ktoré sú dostupné na trhu. V tvrdej konkurencii obstála najlepšie práve technológia spoločnosti TrendMicro. Schopnosti a komplexnosť prezentovaného riešenia príjemne prekvapili aj účastníkov konferencie, ktorí po praktickej prezentácií prejavili záujem o aplikovanie riešenia vo svojich podnikoch.

Skontrolujte si bezpečnosť SAP systému pomocou riešenia Onapsis X1

Základom každej bezpečnosti by mala byť prevencia. Dvojnásobne to platí v prípade kritických systémov, ktoré sú pre fungovanie spoločnosti najdôležitejšie. Do tejto kategórie nepochybne patria aj ERP systémy, pretože sa používajú pri plánovaní dôležitých biznis procesov. Ich bezpečnosť netreba podceňovať, únik dát môže znamenať veľké škody.

V prípade ERP systémov na platforme SAP sa o prevenciu stará technológia Onapsis X1. Tá simuluje proces útočníka, ktorý sa snaží získať prístup k dátam zneužitím zraniteľností, komponentov a nastavení. ALISON pomocou riešenia Onapsis X1 posúdi bezpečnosť SAP systému do 5 inštancií a navrhne model detailného SAP bezpečnostného auditu. Nechráňte sa, až keď je neskoro.

ALISON je zlatým partnerom spoločnosti TrendMicro

ALISON získal ako jediný subjekt na Slovensku štatút GOLD partnera spoločnosti TrendMicro. Tá je považovaná za globálneho lídra v oblasti bezpečnostných technológií. TrendMicro chráni koncových spotrebiteľov a podniky pred virtuálnymi hrozbami vo fyzickom, virtualizovanom aj cloudovom prostredí.

Získanie certifikácie odzrkadľuje dlhodobé úsilie spoločnosti ALISON byť expertom na pokročilé bezpečnostné hrozby ako aj spokojnosť zákazníkov, ktorí riešenia a služby používajú.

img02