Manažérske priority
 
Bol som dva týždne v horách. Mal som dve karty, satelitný telefón a pocit dôležitosti. Keď nám chýbala celý deň voda, bolo mi jedno, či je, alebo nie je signál. A keď sme stúpali na päťtisícovku, rozmýšľal som, čo je ozaj dôležité a čo nie. Urobil som si manažérsky manuál Nad čím sa oplatí trápiť a nad čím nie.
 
 
 
Nejednému „sekuriťákovi“ zaplesalo srdce
Tatranské zruby hostili 9. až 11. októbra 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Komunikačné a informačné technológie 2013. Nechýbali sme na nej ani my.
 
 
 
 
Pripravili sme reprízu seminára o hrozbách
 
Pre veľký záujem odbornej verejnosti sme sa rozhodli ešte raz zopakovať workshop zameraný na analýzu a detekciu pokročilých hrozieb a cielených útokov.
 
 
Počuli ste už o špeciálnej ponuke Rapid7?
Do konca decembra môžete získať k produktom Nexpose a Metasploit od spoločnosti Rapid 7 jeden rok aktualizácií a podpory zdarma.
 
 
 
Čo so zabezpečením siete po ukončení
podpory TMG?
Používate Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010, ktorého podporu Microsoft ukončil? Môžete ho nahradiť produktmi spoločnosti Fortinet, ktorá teraz ponúka atraktívne zľavy na svoje riešenia pri nahradení existujúceho servera TMG.