Október – mesiac úcty k starším.
Do IT newsletteru čudná téma :)
 
V pokojných časoch a vyspelej Európe sa starší vek definuje ako odchod do dôchodku.
V študentských časoch je vízia staroby spojená
s prvou hypotékou. V reálnom živote? Keď sa vám už večer nechce ísť “von”. A starší vek v IT?
 
Analýza a detekcia pokročilých
hrozieb a cielených útokov
Termín: 18.10.2013 od 10:00 do 12:30 a 08.11.2013 od 10:00 do 12:30 v Bratislave
 
 
Ako ochrániť Windows XP po skončení podpory
Microsoft na budúci rok v apríli ukončí oficiálnu podporu pre operačné systémy Windows XP. Znamená to, že ich budete musieť z bezpečnostných dôvodov odinštalovať a prejsť na novšie verzie?
 
 
ALVAO získalo certifikáty
pre Microsoft Windows 8
a Server 2012
Spoločnosť ALVAO potvrdila svoju pozíciu popredného dodávateľa softvérov na platforme Microsoft.
 
Šetriť na bezpečnosti sa nevypláca
Pred dvo­ma rok­mi štát­ne sie­te če­li­li jed­né­mu mi­lió­nu úto­kov den­ne, dnes ich je dvad­sať­krát viac. O nič lep­šia si­tuácia nie je ani
v kor­po­rát­nej sfé­re.
Rozhovor bol publikovaný na portáli www.itnews.sk
 
 
 
Telefón na konferenčný stôl
Nový bezdrôtový konferenčný telefón S850i
od spoločnosti Aastra je dizajnovaný špeciálne
pre použitie v konferenčných miestnostiach
a zasadačkách. Telefón využíva najmodernejšiu bezpečnú bezdrôtovú komunikačnú technológiu.