Elektronický časopis spoločnosti ALISON Slovakia
 
 
Viacerí ma po minulom čísle podozrievajú, že mám
tajné informácie.

Andrej Žucha, generálny riaditeľ
 
 

Analytici predpovedajú zjednocovanie pevných a mobilných telefónnych sietí v nasledujúcich rokoch veľmi odlišne. Zhodujú sa však na vysokom počte budúcich používateľov a nespornom prínose v oblasti redukcie nákladov, ktorú táto inovácia firmám prinesie.

 
Mobilné a pevné siete čakajú hromadné svadby >>
 
Nová generácia technológie SIP-DECT vo verzii 2.1 prináša niekoľko nových funkcií, napríklad lokalizáciu, alarm, vylepšené spracovávanie správ či nástroj na zmierňovanie následkov rušenia v náročných podmienkach. Otvorený štandard SIP umožňuje integráciu systémov DECT aj do riešení iných výrobcov >>
 
IP telefónia je dnes už natoľko vyspelá, že sa stala v podnikovej komunikácii celkom bežnou. Hlas je možné doručovať rovnako ako dáta, možno ho ukladať, archivovať, presmerovávať či analyzovať. Pre mnoho organizácií je účinná správa hlasovej komunikácie a dát nevyhnutná pre zvyšovanie efektivity a úspory nákladov.
 
Otvorené štandardy preberajú hlavnú rolu v hlasovom divadle.
 
Podniky čoraz častejšie využívajú IP siete nielen pre dáta, ale aj hlasovú komunikáciu. Mnohé si v rámci modernizácie telefónneho systému vyberajú technológie založené na otvorených štandardoch. K dispozícii majú novú generáciu hlasových riešení, ktorá uľahčuje vývoj, implementáciu a riadenie rôznorodých hlasových aplikácií v bežnej hlasovej, ako aj dátovej infraštruktúre. Podniky, ktoré zotrvávajú na starých systémoch hlasovej komunikácie budú už v blízkej budúcnosti čeliť mnohým problémom. Jednou z najväčších výziev pre ne bude nájsť spôsob, ako prejsť na nový IP telefónny systém čo najjednoduchšie. To znamená pri minimálnych výpadkoch prevádzky a za rozumnú cenu.
Ako na to a kde začať?
 
 
●  RIEŠENIA
●  PRODUKTY
●  REFERENCIE
●  O ALISON SLOVAKIA
www.alison-group.sk
www.alison-akademia.sk
www.mobilny-policajt.sk