Elektronický časopis spoločnosti ALISON Slovakia
 
Každá brandža má svoju Grand Prix. Na dvorcoch v tenise, na okruhu F1, na dostihoch a väčšina z nich je pre milióny divákov. Na bratislavskom výstavisku sa na veľtrhu policajnej, hasičskej, zabezpečovacej a záchranárskej techniky zišlo 56 vystavovateľov. A samozrejme zákazníci. Dajme tomu pár stovák ľudí so špeciálnym zameraním.
Verte však, že ani tam nie je núdza o dramatické chvíle >>
Andrej Žucha, generálny riaditeľ
 
Hlavná cena je v našich rukách
 
Jaroslav Mandák, konzultant ALISON Slovakia a Martin Bunčák, riaditeľ Commend Slovakia, prevzali ocenenie za Centrálny manažment riadenia hasičských staníc >>.
      Grand Prix E+R+P 2011 v kategórii Záchranári (hasiči)
 
  Mozgové centrum hasičov vie všetko

Občan pri nahlasovaní udalosti už netelefonuje priamo na hasičskú stanicu, ale na operačné stredisko Integrovaného záchranného systému. Zásahové jednotky sa nachádzajú úplne inde. Informácie sa však musia dostať k hasičom rovnako rýchlo ako v minulosti. V okamihu výjazdu má hasičská jednotka oveľa viac informácií ako doteraz. Ako je to možné? >>
 
Komunikačný systém je postavený na technologickej platforme MX-ONE Telephony System od spoločnosti Aastra. Ide o vysoko kapacitný systém, ktorý tradičnú analógovú, digitálnu a rádiovú telefóniu rozširuje o IP volania. Umožňuje integrovať komunikačné služby do dátového prostredia. Plní funkciu multiprotokolárnej tranzitnej brány pre krízovú komunikáciu medzi operačným strediskom, operačnými pracoviskami záchranných jednotiek, rádiovou sieťou a ostatnými záchrannými a bezpečnostnými zložkami.  
 
●  RIEŠENIA
●  PRODUKTY
●  REFERENCIE
●  O ALISON SLOVAKIA
www.alison-group.sk
www.alison-akademia.sk
www.mobilny-policajt.sk