Elektronický časopis spoločnosti ALISON Slovakia
07-08/2010

Editoriál

Štátny mailing a nadpráca

Nová vláda sa uzniesla na zverejnení zmlúv z uplynulého obdobia. Správne, veď daňoví poplatníci majú vedieť, kam idú ich dane. Žiadosti o zverejnenie sa stali najväčším hitom ekonomických a právnych oddelení, nočnou morou neporiadnych archivárov a nečakaným zdrojom príjmov pre advokátske kancelárie.

celý článok »

Andrej Žucha, generálny riaditeľ

Novinky

II. TOP ICT Garden party

Začiatkom júna sa v prostredí Bratislavského hradu uskutočnil po pozitívnych ohlasoch z minulého roka druhý ročník TOP ICT Garden Party 2010. Na nezávislej spoločenskej párty organizovanej spoloč- nosťou TATE International Slovakia, s.r.o. sa stretli významné osobnosti zo slovenského IT biznisu, štátnej správy, priemyslu, finančníctva, služieb a dodávateľov IT.
celý článok »ALISON získal oprávnenie na Aastra 673xi

Aastra Austria udelila spoločnosti ALISON Slovakia Product Business Approval na firemné telefónne terminály Aastra 673xi.


celý článok »

Odborné články

Informačná bezpečnosť a štátna správa

Riešenia ArcSight podporujú procesy riadenia informačnej bezpeč- nosti a pomáhajú štátnym inštitúciám splniť legislatívne požiadavky. Nielen komerčná sféra, ale aj štátne a verejné organizácie čelia útokom vedeným proti ich informačným systémom. Cieľom týchto útokov môže byť poškodenie dobrého mena napadnutej inštitúcie a   jej negatívna publicita, alebo aj profit predajom získaných informácií.
celý článok »


Mercedes medzi podnikovými telefónmi

Do portfólia spoločnosti ALISON pribudol nový špičkový telefón Aastra 6739i s farebným dotykovým displejom. Ide o doposiaľ naj- pokročilejší stolový telefón pre biznis segment od tohto výrobcu.

celý článok »

© 2009 Alison All rights reserved.   www.alison-group.sk