Elektronický časopis spoločnosti ALISON Slovakia
02/2010

Editoriál

Olympijské hry sú dobrým dôvodom na editoriál. Sú všeobecne známou udalosťou a majú desiatky dôvodov, kde sa každá oblasť biznisu môže blysnúť, alebo niečo múdre povedať. A infokomunikačné technológie? Tie sa tu chvália počínajúc dátovými prenosmi, cez sofistikované komunikačné a informačné zázemie až po megaloman- ské sponzoringy. A ešte je veľa dôvodov na metafory a porovnania, ak radi pozorujete šport a život IT komunity. celý článok »

Andrej Žucha, generálny riaditeľ

Novinky

Pri redukcii nákladov by sa nemalo zabúdať
na zákazníka

K najvýznamnejším technologickým partnerom spoločnosti ALISON Slovakia patrí Aastra Technologies. O hlavných trendoch v podni- kových komunikáciách a možnostiach ďalšej spolupráce sme sa porozprávali s riaditeľom Aastra pre strednú a východnú Európu Fredericom Boonom.
celý článok »

Odborné články

Nové terminály od spoločnosti Aastra

Spoločnosť Aastra uviedla na trh nové terminály rady 7000, ktoré predstavujú novú líniu vytvorenú s víziou skĺbenia kvality, estetiky dizajnu a ergonómie. Ťažiac zo svojich skúseností a z užívateľských prieskumov, predstavuje nový rad terminálov ďalší krok k posky- tovaniu najvyššieho komfortu a efektívneho využitia užívateľom.
celý článok »


Komunikačný systém Aastra MX-ONE vo verzii 4

Spoločnosť Aastra Technologies koncom roka 2009 predstavila novú generáciu komunikačného systému MX-ONE vo verzii 4, určenú najmä pre stredné a veľké firmy a organizácie. Nová verzia systému sa zameriava na flexibilitu, škálovateľnosť, mobilitu, Unified Communications, rozšíriteľnosť systému a podporu ďalších riešení.
celý článok »

© 2009 Alison All rights reserved.   www.alison-group.sk