Elektronický časopis spoločnosti ALISON Slovakia
12/2009

Novinky

ALISON partnerom konferencie Univerzitné informačné systémy UNINFOS 2009

ALISON Slovakia s.r.o. sa stal partnerom konferencie Univerzitné informačné systémy - UNINFOS 2009, ktorá sa konala 25.-27.11. 2009 v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Cieľom konferencie bola prezentácia najnovších poznatkov z oblasti IKT a použitia moderných informačných technológií vo vysokoškolskom prostredí. celý článok »

Odborné články

VoIP v podniku

Priekopnícke úvahy o využití IP prostredia na prenos hlasu sa tradujú už v roku 1973, a to experimentálnym protokolom Network Voice Protokol navrhnutým pre sieť ARPANET. Rapídny rozmach VoIP za však začal až v roku 2004, keď boli uvedené na trh viaceré služby využívajúce širokopásmové internetové pripojenie, snažiace sa napodobniť klasickú telefónnu službu.
celý článok »


Centralizovaná správa používateľov - Riadenie rolí a identít v rozsiahlych organizáciách

Základnou problematikou väčšiny rozsiahlych organizácií z pohľadu produktivity, kompatibility s požiadavkami legislatívy a regulačných orgánov (napr. požiadavky Zákona na ochranu osobných údajov, Vyhlášky NBS, Opatrenia NBS, požiadavky Sarbanes-Oxley Act, Basel II, a pod.) a požiadaviek na informačnú bezpečnosť je previazanie organizačných a obchodných procesov s kľúčovými informačnými systémami a aplikáciami.
celý článok »

© 2009 Alison All rights reserved.   www.alison-group.sk