Elektronický časopis spoločnosti ALISON Slovakia
02/2009

Editoriál

Ako som sa učil lyžovať.

Naučil som sa lyžovať vo veku, keď už moji rovesníci excelovali na svahoch v Európe, alebo si povedali, že sa nebudú strápňovať medzi deťmi na somárskej lúčke. S nasadením a strednou lyžiarskou výstrojou som zisťoval, ako strašne neovládateľne môže pôsobiť aj mierny kopec. celý článok »

Andrej Žucha, generálny riaditeľ

Novinky

Vybudovali sme Helpdesk pre Ministerstvo zahraničných vecí SR

Rezort zahraničných vecí začína využívať systémy ALVAO Helpdesk a Asset Management, ktoré pre ministerstvo implementovala spoločnosť ALISON Slovakia. celý článok »


Testovanie SIP s T-Com

Spoločnosť Alison Slovakia sa na základe podpísania partnerskej zmluvy so spoločnosťou Slovak Telecom dohodla na prvom spoločnom projekte. celý článok »


Workshop k implementácii SAS
(System of Administratin and Synchronization).

Dňa 22. januára 2009 v Kongresovej sále Penati klubu spoločnosť ALISON Slovakia zorganizovala celodenný workshop o možnostiach implementácie SAS do telekomunikačnej siete. celý článok »


Odborné články

Videokonferenčný systém OCS

Najväčší kapitál spoločnosti predstavujú zamestnanci. A tí potrebujú rôznorodé nástroje a pomôcky, ktoré zefektívnia ich činnosť a optimalizujú využitie času, napríklad konferenčné videohovory a on-line zdieľanie dokumentov. celý článok »


SAP Business Communications Management

Koncom minulého roka sa ALISON Slovensko stal implementačným partnerom spoločnosti SAP pre modul BCM a zároveň aj partnerom komplexných implementačných partnerov SAP. Tento krok súvisí s akvizíciou firmy WICOM spoločnosťou SAP, ku ktorej došlo začiatkom roku 2008. Modul BCM slúži ako kontaktné centrum na báze IP, ktoré je integrované do prostredia podnikových informačných systémov SAP. celý článok »Do portfólia ALISON-u pribudol šifrovací nástroj
Tiger XS

ALISON Slovakia rozšíril svoju ponuku riešení o flexibilný nástroj na šifrovanie komunikácie v mobilných i pevných sieťach Tiger XS od spoločnosti Sectra Communications, ktorý spĺňa kritériá Európskej únie a NATO pre vysokú úroveň bezpečnosti podľa štandardov Secret UE. celý článok »

© 2009 Alison All rights reserved.   www.alison-group.sk