Elektronický časopis spoločnosti ALISON Slovakia
01/2009

Editoriál

Menej odvážnych sľubov, viac každodennej práce

Vždy keď uplynie rok, sme náchylní hodnotiť a plánovať. Osobne aj profesionálne môžem jednoznačne potvrdiť, že ALISON, ako značka aj ako firma, opäť narástla. V roku 2008 sme úspešne ukončili niekoľko významných projektov, uzavreli nové zmluvy, získali nové zákazky, oslávili druhé výročie značky ALISON a začali tradíciu vami veľmi kladne hodnotených ALISON akadémií. celý článok »

Novinky

ALISON na akademickej konferencii SKITU

ALISON Slovakia predstavil na prvom ročníku konferencie SKITU, venovanej projektom financovaných zo zdrojov Európskej únie v akademickej sfére, možnosti integrácie riešenia Microsoft Office Communications Server s IP komunikačným systémom Aastra MX-ONE. celý článok »


Testovacia prevádzka Microsoft OCS v Kancelárii Národnej rady.

V spolupráci s obchodným partnerom uviedol Alison Slovakia do pilotnej prevádzky riešenie jednotnej komunikácie – Unified Communications na báze Microsoft Office Communications Server. celý článok »


Kooperatíva a Slovexperta upgradovali kontaktné centrá

Spoločnosť ALISON Slovakia zrealizovala v uplynulých dňoch upgrade multimediálneho kontaktného centra (KC) Aastra Solidus eCare v Centrálnom dispečingu škôd spoločnosti Slovexperta. celý článok »


Odborné články

Integrovaná komunikácia na akademickej pôde

Oblasť komunikácií sa v poslednom období vyvíjala míľovými krokmi. Prechod z analógových systémov na digitálne, hybridné systémy sa doplnili o mobilnú formu komunikácie, migrácia na IP platformu. Expanziou internetu a nových dátových služieb vznikli nové možnosti komunikácie, ako elektronická pošta, zasielanie okamžitých správ (IM) a možnosť prenosu hlasu ako dát (VoIP). celý článok »


Prípadová štúdia

Kompletná výmena technologického zariadenia dispečingu
v DUSLO, a.s. v Šali

Dispečerský komunikačný systém Digital Dispatch Utility (DDU) v náročných podmienkach chemickej fabriky. Práve pri takomto type výroby je dôležité mať dôveru v spoľahlivosť komunikácie v krízovej situácii - jej nezvládnutie môže mať až fatálne následky nielen pre zamestnancov fabriky ale aj pre obyvateľstvo jej okolí. PDF »

© 2009 Alison All rights reserved.   www.alison-group.sk