Elektronický časopis spoločnosti ALISON Slovakia
11-12/2008

Editoriál

O značke Alison zvykneme hovoriť ako o modernej, odvážnej a dynamickej. Dokonca aj my, všetci zamestnanci musíme denne sledovať trendy, aktuality a novinky - od technológií až po manažérske procesy. Tempo biznisu sa zrýchľuje a odpoveďou na to je hľadanie tradícií, alebo rituálov, ktoré dodávajú nášmu životu pocit istoty. Takto sme vedľa dynamiky biznisu postavili klasiku vynikajúceho divadla. Som presvedčený, že ak sú veci dobré a prinášajú ľuďom potešenie, tak ich netreba meniť. celý článok »

Novinky

Druhé výročie ALISONU

Fotografie z podujatia.
pozrieť »


ALISON podpísal zmluvu o spolupráci so spoločnosťou
Slovak Telecom, a.s.

Spoločnosť ALISON Slovakia podpísala zmluvu o marketingovej a obchodnej spolupráci so spoločnosťou Slovak Telecom, a.s. Na základe uvedenej zmluvy sa spol. ALISON stáva riešiteľským partnerom a je oprávnená používať partnerské označenie: T-Com Solution Partner. celý článok »


Odborné články

Nástroj pre dispečerov Digital Dispatch Utility

Dispečerský komunikačný systém Digital Dispatch Utility (DDU) je spoľahlivým pomocníkom pre dispečerov a tiež pracovníkov krízových a finančných centier, pre ktorých je dôležitá rýchlosť komunikácie a rozhodovania. celý článok »


Vyrozumievací a varovný systém Karpatech NotificationServer

Karpatech NotificationServer (KNS) je automatický vyrozumievací a varovný systém, ktorý slúži na upovedomovanie osôb pri mimoriadnych udalostiach a záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach, resp. ľudí, ktorí môžu byť takouto mimoriadnou udalosťou ohrození. celý článok »


Záznamový systém pre kontaktné centrá ReDat

Riešenie ReDat od spoločnosti Retia a.s. sprístupňuje moderný spôsob riadenia a kontroly kontaktných centier a dispečerských pracovísk na základe spracovania hlasových záznamov. „Jeho hlavnou prednosťou je možnosť úprav podľa želania zákazníka, ako aj široké spektrum technológií, ktoré podporuje,“ prezentoval projektový manažér Retie Pavel Beneš. celý článok »

© 2008 Alison All rights reserved.   www.alison-group.sk