Elektronický časopis spoločnosti ALISON Slovakia
08/2008

Editoriál

Pri nešťastí musíme vedieť reagovať rýchlo

Vo svete aj bežnom živote okolo nás neuplynie ani deň bez toho, aby sme v správach nenašli správy o nehodách a tragédiách, povodniach, požiaroch, ekologických katastrofách, leteckých nešťastiach, výbuchoch v továrňach. S tragickými udalosťami má v ostatnom čase trpkú skúsenosť aj Slovensko, len si spomeňme na banské nešťastie alebo výbuch muničného skladu v Novákoch. celý článok »

Novinky

ALISON vybudoval pre rezort zahraničia kontaktné centrum

Občania Slovenskej republiky, ktorí sa v zahraničí ocitnú v núdzi, nezostanú bez pomoci len preto, že neovládajú cudzí jazyk. Zásluhu na tom má aj spoločnosť ALISON Slovakia, ktorá navrhla a implementovala technické riešenie IP multimediálneho kontaktného centra pre ministerstvo zahraničných vecí. celý článok »ALISON na konferencii iDEME Bratislava ´08

Na 2. ročníku medzinárodnej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME Bratislava ´08, ktorá sa konala 18. a 19. júna, sa dvoma odbornými príspevkami prezentoval aj ALISON Slovakia. celý článok »
Odborné články

Vyrozumievaci systém Karpatech NotificationServer 2.0

Systémy automatizovaného vyrozumievania a varovania slúžia na upovedomovanie ľudí, ktorí majú povinnosti a úlohy pri riešení mimoriadnych udalostí, záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach, ako aj ľudí, ktoré môžu byť týmito mimoriadnymi udalosťami ohrozené.
celý článok »


Document Management System znamená poriadok v dokumentoch

V Európskej únii a prirodzene aj na Slovensku už dlhé roky dominuje téma razantnejšieho prieniku informačných technológií do života spoločnosti, osobitne potom do štátnej a verejnej správy tak, aby sa na jednej strane zjednodušila práca úradníkov a na druhej skvalitnili služby pre občanov. ALISON Slovakia ako pokračovateľ tradície špičkových komunikačných systémov, ktorú na Slovensku začala budovať firma Ericsson, má v tomto smere čo ponúknuť. Jedným z najžiadanejších riešení je spisová služba. celý článok »

© 2008 Alison All rights reserved.   www.alison-group.sk