Elektronický časopis spoločnosti ALISON Slovakia
05/2008

Editoriál

Najcennejším prínosom je vzdelaný zákazník

Úlohou lídrov je byť vizionárom, poznať a formovať smery a trendy v kľúčových oblastiach biznisu. Alison, ako integrátor infokomunikačných technológií, si uvedomuje dôležitosť výmeny informácii a skúseností medzi firmami, partnermi. Komunikačný šum, neznalosť faktov a prostredia, nedoručenie informácií, oneskorená reakcia na vývoj trhu – to všetko môže mať za následok finančné straty, nedôveru obchodných partnerov alebo zníženie efektívnosti podnikania. celý článok »

Novinky

Pozvánka na ALISON AKADÉMIU.

Pozývame Vás na ALISON AKADÉMIU - UNIFIED COMMUNICATION, ktorá sa uskutoční 29.5.2008. Možnosť registrácie trvá do 27.5.2008 do 17:00. celý článok »Návšteva Petra Friedsama v ALISON.

Pri príležitosti úspešného ukončenia akvizície Ericsson Enterprise spoločnosťou Aastra Technologies sa uskutočnilo neformálne stretnutie zamestnancov spoločnosti ALISON s Petrom Friedsamom, Sales Managerom spoločnosti Aastra pre Slovensko a Maďarsko. celý článok »


Obhájili sme ISO certifikát.

V apríli 2008 spoločnosť ALISON Slovakia úspešne absolvovala recertifikačný audit systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000. celý článok »Odborné články

Hlasová, dátová a video komunikácia spojená
v jednotnej IP infraštruktúre.

Byť produktívny a efektívny, to si vyžaduje mať prístup do podnikovej komunikačnej infraštruktúry, mať možnosť ju v ktoromkoľvek okamihu riadiť, ako aj jednoducho a rýchlo prispôsobovať aktuálnym potrebám komunikácie.
celý článok »


Multimédiá: cesta pre efektívny kontakt so zákazníkmi.

Pre budovanie vzťahov so zákazníkmi je najdôležitejšia dobrá komunikácia. Ľudia vyžadujú informácie v čo najkratšom čase, z čoho vyplýva potreba jed¬notného multimediálneho kontaktného centra. A práve interaktivita, ktorú zákazníci dnes používajú aj vyžadujú, je hlavným dôvodom uplatnenia multimédií. celý článok »

© 2008 Alison All rights reserved.   www.alison-group.sk