Richard Kollár

Richard Kollár

V rokoch 1995 až 2000 pôsobil v PriceWaterhouseCoopers ako supervízor tímu auditu a finančného poradenstva so zameraním na obchodné a výrobné spoločnosti. Štyri roky bol finančným riaditeľom EuroWeb Slovakia pre Českú a Slovenskú republiku a od roku 2005 finančným manažérom Dell zodpovedným za oblasť nevýrobného procurmentu s dôrazom na reporting a kontroling v regióne EMEA.

Od roku 2006 ako finančný riaditeľ ALISON Slovakia vybudoval proaktívny finančný tím s cieľom podpory projektového riadenia spoločnosti. Na základe procesov a certifikácií sú v spoločnosti nastavené efektívne procesy v obstarávaní, interných kontrol, manažmentu a reportingu. Aktívne participuje pri finančnom manažmente a podpore kľúčových zákazníkov.

Richard Kollár absolvoval Fakultu zahraničného obchodu Ekonomickej univerzity a v roku 1999 získal certifikát Fellow of Association of Chartered Certified Accountants.