Peter Tyko

Peter Tyko

V rokoch 2005 až 2007 pôsobil v spoločnosti Renault Slovensko na pozícii IT manažéra pre marketing, logistiku, financie a administratívu. Mal na starosti podporu, rozvoj a zavádzanie viacerých nosných informačných systémov postavených na platforme SAP.

V roku 2007 prešiel do spoločnosti S&T Slovakia, kde zotrval až do roku 2012. Zastával viaceré významné funkcie. Pôsobil na pozíciách Service Delivery Manager pre infraštruktúrne služby a Business Development Manager pre outsourcing. Bol členom medzinárodného tímu, ktorý v rámci koncernu S&T AG zodpovedal za rozvoj obchodnej spolupráce v regióne strednej a východnej Európy. V spoločnosti ALISON Slovakia zastával pozíciu riaditeľa divízie prevádzky a služieb a od júla 2014 riadi marketingové aktivity spoločnosti a vedie obchodnú skupinu s kompetenciou pre verejný a súkromný sektor.

Peter Tyko vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave.