Peter Rakšány

Peter Rakšány

V spoločnosti Schrack Ericsson (Ericsson Slovakia) pracoval od roku 1994 na technických návrhoch prenosových systémov a výstavbe prenosových sietí. Ako produktový a projektový manažér viedol komplexné komunikačné riešenia až po konečnú realizáciu.

V Alison Slovakia sa stal riaditeľom divízie Business Development, Product Management and Solution Design, s rozšírenou kompetenciou pre Návrh riešení a Projektového riadenia. Zodpovedá za návrhy integrovaných a inovatívnych technických riešení informačných a komunikačných systémov, širokopásmových a multimediálnych sietí, za audity a riešenia v oblasti bezpečnosti informačných a komunikačných systémov, za posudky a komplexné riešenia ochrany a obrany kybernetického priestoru. Súčasťou jeho kompetencie sú analytické technické štúdiie vývoja trhu, výber strategických technologických partnerov a príprava partnerských zmlúv.

Peter Rakšány po štúdiu na FEI STU v Bratislave pôsobil na Katedre automatizácie a regulácie, kde v roku 1993 obhájil doktorskú dizertačnú prácu z technickej kybernetiky a študoval na Dublin City University. Publikoval v odborných časopisoch, prezentoval na medzinárodných konferenciách, viedol ročníkové projekty a diplomové práce.