Jaroslav Mandák

Jaroslav Mandák

Od nástupu do spoločnosti Ericsson Slovakia v roku 1996 bol zodpovedný za produktové portfólio riešení dátových a komunikačných sietí. Ako projektový manažér sa podieľal na návrhoch a realizáciách riešení pre kľúčových zákazníkov vo verejnej správe, v oblasti financií a telekom. V roku 2003 sa stal riaditeľom divízie prevádzky a služieb ALISON Slovakia. Po viac ako pol roku skúseností v spoločnosti TEMPEST sa v roku 2007 vrátil na pozíciu Senior Business Consutant. Od roku 2012 bol poverený vedením obchodnej skupiny spoločnosti.

Počas uplynulých desiatich rokov viedol implementačné tímy v oblasti civilnej bezpečnosti. Za riešenie Mobilný policajt získala spoločnosť ALISON ocenenie Prix E+R+P v kategórii ochrana a civilná bezpečnosť na medzinárodnom veľtrhu policajnej, zabezpečovacej, požiarnej a záchranárskej techniky E+R+P 2009.V roku 2009 bolo pod jeho supervíziou implementované pilotné riešenie Centrálneho riadenia hasičských staníc v Nitre. Od roku 2012 napĺňal obchodné ciele v kontexte rozšírenia smerovania spoločnosti do oblasti bezpečnosti. Od júla 2014 riadi divíziu prevádzky a služieb ALISON Slovakia.

Jaroslav Mandák vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, odbor telekomunikácií.