Andrej Žucha

Andrej Žucha

Do spoločnosti Ericsson Slovakia nastúpil v roku 1997, kde mal v kompetencii vzťahy s kľúčovými klientmi. Po transformácii divízie Ericsson Enterprise a zmene vlastníka sa stal v roku 2001 riaditeľom obchodu a marketingu Damovo Slovakia.

Od polovice minulého desaťročia viedol reštrukturalizáciu spoločnosti a zmenu na značku ALISON ako generálny riaditeľ. V roku 2007 spoločnosť zaznamenala v medziročnom porovnaní nárast obratu, firma sa stabilizovala, počet zamestnancov takmer zdvojnásobil a narástol podiel služieb v porovnaní s obchodom. V rámci dlhodobej stratégie je zodpovedný za trhovú pozíciu spoločnosti v strednodobom horizonte a spoluprácu v rezortných projektoch.

Andrej Žucha vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, absolvoval viacero medzinárodných stáží a pobytov, od polovice 90-tych rokov pracoval ako marketingový manažér FMCG spoločností.