Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64

831 04 Bratislava

Telefón: +421 2 59 499 499

Fax: +421 2 59 499 399

E-mail: helpdesk@alison-group.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 35792141

IČ DPH: SK2020234425

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 80854/B