Fakty

 • 2012

  ALISON Slovakia reštrukturalizuje svoje produktové portfólio do troch základných pilierov – IT bezpečnosť, Unified Communications a Efektívna správa IT.

 • 2011

  Riešenie Centrálny manažment riadenia hasičských staníc získava na veľtrhu policajnej, hasičskej, zabezpečovacej a záchranárskej techniky E+R+P hlavnú cenu Grand Prix v kategórii Záchranári.

 • 2009

  Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti ALISON Slovakia schvaľuje zvýšenie základného imania z pôvodných 200-tisíc na 3 milióny korún. ALISON Slovakia sa umiestňuje na 4. mieste v súťaži Diamanty slovenského biznisu.

 • 2008

  Projekt spoločnej dátovej siete slovenských a maďarských hasičov získava na konferencii ITAPA prvé miesto v kategórii Zlepšovanie procesov.

 • 2006

  V októbri sa majiteľmi spoločnosti Damovo Slovakia stávajú firmy ALISON Group a Goyfa International Holdings. Prichádza k zmene názvu spoločnosti na ALISON Slovakia.

 • 2003

  Damovo Slovensko napriek tomu, že pôsobí na jednom z najmenších trhov, vykazuje šiesty najvyšší obrat v rámci celej skupiny.

 • 2001

  Z 21 spoločností skupiny vyhodnocujú Damovo Slovensko ako najlepšieho nováčika. Damovo sa postupne transformuje z poskytovateľa hlasových služieb na systémového integrátora komplexných telekomunikačných riešení pre podnikovú sféru.

 • 2000

  V máji získava majoritný balík akcií Ericsson Business Services, divízie švédskeho koncernu Ericsson zameranej na podnikové riešenia, spoločnosť Apax Partners. Výsledkom tejto akvizície je vznik Damova a jeho slovenskej pobočky.