Unified Communications and Collaboration

Infraštruktúra sa prispôsobuje podnikovým a obchodným procesom. Na platforme UC sa optimalizujú a zjednocujú procesy do jediného komunikačného prostredia.

Akokoľvek a kdekoľvek

Prijmite hovor na stolový kancelársky telefón v aute. Zavolajte z hotelového telefónu tak, aby to vyzeralo ako z vašej kancelárie. Prepojte bez prerušenia hovor z mobilného telefónu na stolný telefón. Unified Communication zjednocuje všetky dostupné komunikačné kanály, či už je to IP telefónia, GSM, DECT, VoWLAN, Instant Messaging, videokomunikáciu, elektronickú poštu, SMS alebo zdieľanie pracovnej plochy.

Je to unikátna, otvorená technológia umožňujúca vytvárať široké spektrum riešení, ktoré zefektívňujú komunikáciu a interné procesy. Nie je to len voľba, je to biznis štandard.

Pre všetkých

Unified Communications je možné nasadiť kdekoľvek, čiže aj v menších organizáciách, ktoré využijú spojenie jednotlivých komunikačných kanálov do jedného prostredia, napríklad aj so zahrnutím prezentácie prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Takáto filozofia si napokon už dávnejšie našla uplatnenie aj v domácnostiach, pretože napríklad Skype a podobné služby nie sú ničím iným ako technológiou Unified Communications v domácich podmienkach.

Finančné a časové úspory

Unified Communications podporujú tímovú spoluprácu. Zvyšuje spokojnosť zákazníkov tým, že im umožňujú lepší prístup k správnym ľuďom. Komunikácia nie je obmedzená na počet účastníkov a miesto vo svete. Hlavnými výhodami jednotného komunikačného prostredia sú úspory, či už finančné alebo časové. Zamestnanci získavanajú rýchlejšie odpovede a lepšie výsledky, sú viac v kontakte so zákazníkmi, globálne spoločnosti zdieľajú dáta. Úspory organizáciám prináša aj to, že nemusia investovať do rôznych typov komunikačných kanálov, čo zjednodušuje správu a prevádzku firemnej infraštruktúry.

Kľúčové implementácie:

  • 2016 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Ministerstvo vnútra SR
  • 2011 Centrum vedecko-technických informácií SR
  • 2009 Slovenská pošta, a.s. Slovenská pošta, a.s.
A ešte raz úspory

Zanechávanie početných hlasových správ a e-mailov býva strata času. Zamestnanci sú produktívnejší, keď si môžu vybrať, ako komunikovať čo najefektívnejším spôsobom. Integráciou s poprednými platformami pre spoluprácu – Microsoft® Lync™ a IBM® Lotus® Sametime®, kombinujeme riešenia Unified Communications od Aastra v rôznych komunikačných režimoch.

Partneri
 
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: helpdesk@alison-group.sk