Systémy pre núdzovú komunikáciu

IP komunikačný systém je špecializovaným zariadením pre integráciu bezpečnostných a signalizačných technológií a vizualizačných aplikácií.

Cestovateľ v tiesni

Systém núdzovej komunikácie a vyrozumenia využíva aj ministerstvo zahraničných vecí na vyrozumievanie občanov v krízových oblastiach, ako sú územia postihnuté živelnými pohromami, vojnovými konfliktami alebo nepokojmi.

Ak sa v niektorej oblasti zvýši napätie, ako tomu bolo napríklad počas Arabskej jari, vieme cestovateľov bezodkladne informovať a vyzvať ich, aby o sebe podali správu.

Priamo z ústredia v Bratislave ministerstvo dokáže hromadne informovať slovenských občanov v blízkosti rizikových miest o nebezpečenstve a poskytnúť im informácie, ako majú postupovať. Takisto aj občan môže cez tento systém o sebe podať správu. Podmienkou je, aby ľudia pred cestou vyplnili formulár a zanechali na seba kontakt. Vyrozumenie môže prebehnúť tromi spôsobmi – telefonický hovor, SMS alebo e-mail. Ministerstvo má takto prehľad, koľko našich občanov sa nachádza v nebezpečnej zóne, koľkí boli informovaní a podali o sebe informáciu.

Hasičský interkom

Moderné hasičské stanice už pri výjazde posádky musia mať dostatok informácií, aby si vedeli vytvoriť obraz o mieste zásahu ešte pre samotným pokynom na výjazd. Systém núdzovej komunikácie IP Interkom server sprostredkuje hasičom všetku komunikáciu v reálnom čase. Takže operačný dôstojník tiesňovej linky môže pri nahlasovaní požiaru aktivovať tzv. predpoplach, kedy hasiči na príslušnej hasičskej stanici cez interné ozvučenie počujú, o čom sa hovorí na tiesňovej linke. V momente vyhlásenia poplachu už presne vedia, čo sa stalo, a ako musia postupovať.

Začiatkom roka 2013 malo centrálne riadenie menej ako desatina hasičských staníc na Slovensku. Nasadenie tohto riešenia urýchľuje komunikáciu a skracuje reakčný čas.

Telefónne búdky tretieho tisícročia

V niektorých krajinách sa verejné telefónne búdky premenili na stojany s tlačidlom, ktoré slúžia na komunikáciu v prípadoch, keď sa niečo stane. Po ich stlačení sa človek v núdzi dovolá na dispečing, kde môže informovať o svojom probléme. Na podobnom princípe fungujú aj hlásky rozmiestnené popri diaľniciach.

Opäť nejde o štandardný telefón, ale systém núdzovej komunikácie, ktorý môžu vodiči použiť, keď sa im napríklad pokazí auto alebo majú nehodu.

Referencie

Riešenia IP Interkom zabezpečujú spojenie a bezpečnosť v celom svete. 30 000 implementácií od parkovísk po nemocnice, od oceliarne po podzemnú dráhu.

Partneri
 
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: helpdesk@alison-group.sk