Komunikačné dispečingy

Implementácia nového komunikačného dispečingu prichádza s potrebou efektívneho riadenia výroby a zvýšenia bezpečnosti.

Podpora rozhodovania

Komunikačné dispečingy sa posunuli od komunikácie k podpore rozhodovania na základe rýchleho zdieľania dát z rôznych zdrojov. Okrem tradičnej hromadnej komunikácie sú k dispozícii preddefinované typové spôsoby riešenia, možnosť vizuálneho sledovania priebehu a rekonštrukcia riešenia udalostí. Nachádzajú uplatnenie v priemyselných podnikoch, energetike, záchranných tímoch, nemocniciach, bezpečnostných službách, verejnej hromadnej doprave, univerzitných areáloch a ďalších oblastiach.

Široká paleta možností

Na základe našich skúseností vytvárame riešenia na tradičnej aj IP platforme, kde dokážeme integrovať individuálne požiadavky zákazníkov vzhľadom na dostupnosť prenosovej infraštruktúry. Riešenie zaručuje jej vysokú dostupnosť a možnosť integrácie so zdrojmi podporných informácií. Máme skúsenosti s návrhmi, nasadzovaním a servisom dispečingov viac ako desať rokov.

Aplikačná podpora

Komunikačné dispečingy obsahujú širokú aplikačnú podporu. Volania a aktivity sú automaticky zaznamenávané, aby bolo možné spätne kontrolovať a analyzovať priebeh riešenia kritickej situácie zodpovedných pracovníkov a správnosť vydaných pokynov. Umožňujú pracovať nielen s hlasom, ale aj s textovými správami a e-mailami. Sú dokonca schopné spracovávať signalizáciu z iných systémov, napríklad kamerového alebo protipožiarneho a prípadný incident zaznamenať a lokalizovať skôr ako dôjde k jeho nahláseniu tradičnou cestou

Dispečerské systémy dokážu v reálnom čase informovať veľké množstvo osôb v prípade núdze, umožňujú zdieľanie dát a výrazne znižujú stres v krízových situáciách.

Len žiaden stres

Rýchlosť spracovania incidentu a získanie relevantných podporných informácií a následné vyrozumenie v spojení s jeho automatizáciou výrazne znižuje riziko zlyhania ľudského faktora. V prípade incidentu, napríklad pri výbuchu na prevádzke, zabezpečí spojenie so všetkými zodpovednými pracovníkmi a záchrannými zložkami vrátane spätnej väzby. Zároveň umožňuje zdieľať potrebné informácie. Použitie automatizovaného dispečingu s preddefinovanými aktivitami a naviazanými elektronickými zdrojmi informácií skracujú reakčnú dobu aj o niekoľko desiatok sekúnd, čo je kľúčové pri riešení krízových situácií. Dnes odpadáva potreba dispečera prehrabávať sa v papierových manuáloch a pokynoch pre jednotlivé typy krízových situácií, ale má predpísanú akciu ihneď k dispozícii.

Partneri
 
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: helpdesk@alison-group.sk