IP telefónia

Hlasová komunikácia sa za posledných päť rokov už definitívne presunula do IP prostredia. Výzvou je optimalizácia implementácie „citlivého“ hlasu a splynutie IP komunikačných systémov do podnikových IT dátových centier.

Jedna sieť na všetko

Prvé konvergované riešenia vznikli na konci 90-tych rokov a podporované IP telefóniou sa rozšírili do všetkých odvetví. Dnes si organizácie vystačia s jednou infraštruktúrou pre všetky typy služieb, či už je to telefonovanie, zasielanie textových správ, instant messaging, video komunikácia, zdieľanie dokumentov alebo prenos dát, navyše na rôznych typoch koncových zariadení. Spoločná infraštruktúra znižuje náklady na jej prevádzku a zjednodušuje správu.

Korporátna sféra definitívne akceptovala IP telefóniu. Teraz je rad na verejnej správe, aby bola efektívna a pripravená na zmeny.

Hlas vo forme dát

Technologický rozvoj umožňuje integrovať hlasovú komunikáciu do podnikového prostredia vo forme IP telefónie. Existujúcu infraštruktúru je však predtým potrebné nastaviť tak, aby umožňovala prenos hlasu, ktorý má oproti bežným dátovým prenosom určité špecifiká. Tým najpodstatnejším rozdielom sú požiadavky na garantovanú šírku pásma, oneskorenie a jitter v spoločnom názve QoS. Kým pri posielaní e-mailu je jedno, kedy a v akom poradí dorazia jednotlivé dátové pakety, pretože sa v cieli znova vyskladajú, v prípade hlasových prenosov musia dáta doraziť s minimálnym oneskorením a v správnom poradí.

IP telefónia v podnikovom cloude

Najčastejšou požiadavkou u zákazníkov je realizovať vzdialené pobočky na báze IP telefónie bez nutnosti inštalácie prídavných zariadení. Do existujúcej štruktúry sa pridávajú iba IP terminály. Začlenením Mitel MiVoice call managera do serverovej infraštruktúry alebo virtualizovaného prostredia sa znížia prevádzkové náklady a zrýchľuje implementácia. Výhodami sú vysoká dostupnosť systému, zjednodušená údržba a rýchla rekonštrukcia havárie systému bez výpadku hovorov. Nezanedbateľné sú úspory na infraštruktúre, znížená spotreba energie a priestorová optimalizácia.

Všetky typy organizácií

IP komunikačné siete je možné budovať na zelenej lúke, ale aj v organizáciách, ktoré už majú vybudovanú základnú infraštruktúru pre dátové prenosy. V ostatných desiatich rokoch máme rozsiahle skúsenosti nasadzovania v oblasti priemyslu, obchodných organizácií, nadnárodných korporácií, ako aj vo verejnej správe.

Referencie pre IP telefóniu
Partneri
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: helpdesk@alison-group.sk