Referencie

Finančné a poisťovacie spoločnosti

 • Accenture, s.r.o.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • VOLKSBANK Slovensko, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Štátna správa, zdravotníctvo a školstvo

 • Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Kancelária prezidenta SR
 • Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • MINISTERSTVO VNÚTRA SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • Národná transfúzna služba SR
 • Obvodný úrad Banská Bystrica
 • Obvodný úrad Bratislava
 • Obvodný úrad Košice
 • Obvodný úrad Nitra
 • Obvodný úrad Prešov
 • Obvodný úrad Trenčín
 • Obvodný úrad Trnava
 • Obvodný úrad Žilina
 • Výskumný ústav ekonomiky poľnohospod. a potravinárstva
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva

Priemyselné podniky

 • Duslo, a.s.
 • Duslo, a.s. odštepný závod ISTROCHEM
 • Miba Sinter Slovakia s.r.o.
 • NAFTA a.s.
 • Nefab Packaging Slovakia,s.r.o
 • NEOGRAFIA, a.s.
 • POZAGAS a.s.
 • SAG Elektrovod, a. s.
 • Slovenské lodenice Komárno, a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Xella Slovensko, spol. s r.o.

Sektor služieb

 • HBP, a.s. Hotel Repiská
 • Incheba, a. s.
 • JENEWEIN GROUP, s. r. o.
 • LeasePlan Slovakia, s. r. o.
 • Slovak Telekom, a.s.
 • Slovenská pošta, a.s.
 • SODEXO PASS SR, s.r.o.
 • ŽSR

Ostatné

 • Athena, s.r.o.
 • BauMAX SR, spol. s r.o.
 • Ericsson Slovakia spol. s r.o.
 • GTS Slovakia, a.s.
 • Insituform – Hulín Rohrsanierungstechniken,s.r.o.
 • Leaf Slovakia s.r.o.
 • MEDIA TRADE spol. s r.o
 • Nestlé Slovensko, s.r.o.
 • ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o.
 • TESCO STORES SR, a.s.
 • TIREX, spol. s r.o.
 • VASKO + PARTNER INGENIEURE Ziviltechniker
 • Via Europe s.r.o.
 • Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť