Riadenie služieb

Moderné organizácie využívajú pri riadení servisných oddelení osvedčenú metodiku ITIL. Ponúkame jednoduché riešenie, ktoré rešpektuje vašu veľkosť, potreby a poslanie.

Meranie – kto využíva IT?
Niečo ako jedálny lístok

Mnohé organizácie idú tak ďaleko, že trhové mechanizmy uplatňujú aj v rámci interných procesov. Podmienkou je, aby vedenie spoločnosti rozumelo tomu, za aké náklady dostane požadované služby a v akej kvalite. Spravidla vytvorí tzv. servisný katalóg, ktorý možno prirovnať k jedálnemu lístku v reštaurácii. Ak si objednáte nejaké jedlo, presne viete, čo dostanete a koľko vás to bude stáť. Na rovnakom princípe funguje aj poskytovanie servisných služieb v rámci organizácie. Nie je to samoúčelné, pretože organizácia takto môže lepšie kalkulovať náklady na servisné služby.

Každá organizácia má svoje poslanie, či už to verejná služba, alebo zisk. Našou úlohou je podporovať toto poslanie najmä tým, že podporujeme kľúčových ľudí. Môže to byť ktokoľvek od lekára, až po bankára.

Meranie kvality služieb

Ak servisné oddelenia, ktoré poskytujú služby v rámci organizácie, nie sú správne riadené, pracujú neefektívne. Stačí si uvedomiť, že keď nový pracovník nemá prístup do informačného systému, pretože administrátor nedostal od personálneho oddelenia pokyn, aby mu zriadil konto, pre organizáciu to predstavuje čistú stratu. Systém postavený na báze ITIL poskytuje nielen platformu pre štandardizáciu riadenia servisných oddelení, ale umožňuje aj merať a hodnotiť kvalitu jednotlivých služieb. Organizácia sa tak ľahko dopracuje k poznaniu, akým spôsobom boli podnety riešené, aké služby sa najviac využívajú, aké služby si vyžadujú najviac práce, alebo koľko času strávil servisný pracovník na riešení daného problému.

Meranie – čo IT rieši?
Ministerstvo zahraničia

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí využíva systém na báze ITIL, ktorý vnáša základný poriadok do nahlasovania žiadostí na oddelenie IT. Vďaka tomu každá požiadavka skončí u správneho pracovníka, ktorý sa postará o jej vyriešenie, či už ide o nefunkčný hardvér, minutý toner alebo zabudnuté heslo. Zamestnanci sú informovaní, v akom štádiu riešenia sa nachádza ich žiadosť.

Systém zároveň slúži ako základná komunikačná platforma, ktorú v prípade potreby možno využiť napríklad na doplnenie informácií. Každá zaslaná požiadavka je založená do systému, ktorý automaticky spúšťa proces jej riešenia. Žiadne manuálne e-mailovanie s nemožnosťou dohľadať históriu komunikácie a mieru osobnej zodpovednosti.

Alvao produkty

Podiel nasadenia ITIL procesov a nástrojov v organizáciách
Partneri
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: helpdesk@alison-group.sk