Riadenie aktív

Po určitom čase začnú žiť služby a aktíva vlastným životom namiesto toho, aby slúžili kľúčovým ľuďom. Zabráňme tomu!

Pod drobnohľadom

Riadenie aktív je najrozšírenejším procesom podľa štandardu ITIL. Riešenie Alvao Asset Management umožňuje zaviesť efektívnu správu aktív a konfigurácií. Pomáha technikom riešiť a dokumentovať každodenné operatívne úlohy a zdieľať informácie spojené s údržbou IT infraštruktúry. Poskytuje dôležité informácie pre plánovanie obnovy IT prostriedkov a prípravu rozpočtov.

Hardvér a licenčná čistota

V dnešnej dynamickej dobe je najmä pre väčšie organizácie ťažké, aby si udržali aktuálny prehľad o majetku. Nástroj na správu hardvérových aktív dáva manažérom aktuálne informácie pri rozhodovaní o nákupe nových zariadení. Organizácia tak môže lepšie plánovať rozpočet. Riešenie eliminuje aj právne riziká súvisiace s nelegálnym používaním softvéru, keďže umožňuje zistiť, aký softvér je nainštalovaný na serveroch a počítačoch a či k nim organizácia vlastní licencie.

Ktoré oddelenie spotrebuje najviac IT služieb
Denník udalostí

Pri každom objekte možno aktivovať automaticky generovaný denník všetkých vykonaných akcií, a to uskutočnených ručne, ako aj vzniknutých na základe detekcie počítačmi. To znamená, že všetky presuny, inštalácie a odovzdávacie protokoly sa starostlivo zaznamenávajú vrátane informácií, kto zmenu urobil. Vďaka tomu môžu v systéme pracovať aj veľké skupiny ľudí.

Podľa našich skúseností pred nasadením systému 99 percent firiem nepozná hodnotu svojich aktív.

Profitové jednotky

V posledných rokoch rastie tlak na IT oddelenia, aby sa transformovali z pozície podporného článku na zložku, ktorá aktívne podporuje biznis. Jednoducho prestávajú byť oddelením, ktoré hltá peniaze, ale musia sa priamo podieľať na raste produktivity. Nástroj na audit podnikových IT môže veľmi dobre poslúžiť aj na to, aby IT manažér mohol transparentne preukázať, ako funguje IT oddelenie. Má totiž k dispozícii presné reporty o tom, ako sa vyvíja počet požiadaviek na servisné zásahy či dostupnosť služieb.

Alvao asset management

Partneri
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: helpdesk@alison-group.sk