Manažment mobilných zariadení

Mobilné zariadenia sa šíria v biznise exponenciálnou rýchlosťou. Ak sa pripájajú k firemným zdrojom, je tu úloha zabezpečiť ich, kontrolovať a podporovať.

Všetky platformy

Či už sú tablety a smartfóny vlastnené organizáciou alebo zamestnancami, musia zdieľať kontrolu. Túto funkciu spoľahlivo plní aj riešenie na správu mobilných zariadení AirWatch MDM, ktoré si v rámci jednej konzoly poradí s veľkou škálou zariadení Android, Apple, BlackBerry, Mac OS X, Symbian a Windows. Umožňuje rýchlu registráciu do podnikového prostredia, konfiguráciu a aktualizáciu nastavení na diaľku, vynucovanie bezpečnostných zásad, mobilný prístup k podnikovým dátam a v prípade potreby aj uzamkýnanie a vymazávanie obsahu mobilných prístrojov.

Bez nástroja na správu mobilných prístrojov sú mobily a tablety nemanažovateľné zariadenia. Úlohou správcu je garantovať bezpečné prostredie aj na diaľku.

Katalóg aplikácií

Riešenie poskytuje nástroje pre zabezpečenie a manažment mobilných zariadení. Umožňuje organizácii určovať a kontrolovať, aké aplikácie môžu zamestnanci používať. Spoločnosť si môže zároveň vytvoriť vlastný aplikačný katalóg pre jednotlivé pozície zamestnancov. Používatelia majú k dispozícii všeobecné, špecializované i osobitne vyvinuté softvéry pre potreby firmy, z ktorých si vyberajú podľa vlastných preferencií, ale organizácia ich používanie stanovuje aj povinne. Zamestnancovi sa automaticky nainštalujú pri prvom prihlásení do systému.

Diaľkovo a hromadene

Zmeny v konfigurácii mobilných zariadení možno vykonávať na diaľku a hromadne. Pre firmy to predstavuje obrovskú časovú úsporu, pretože inak by si každý používateľ musel robiť úpravy sám, resp. musel by doniesť zariadenie technikom. Organizácia tiež môže zamedziť používateľovi svojvoľne konfigurovať zariadenie, aby ho neodbornými zásahmi nevystavil bezpečnostnému riziku.

Systém monitoruje dodržiavanie bezpečnostných zásad a pravidiel a v prípade potreby vie mobilné zariadenie deaktivovať, resp. vymazať podnikové dáta.

Správa mobilných zariadení

Partneri
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: helpdesk@alison-group.sk