Efektívnosť využívania softvéru

Moderné nástroje umožňujú kontrolovať, ako sa využíva pracovná doba, či sa používa povolený softvér, aké sú najčastejšie navštevované weby a ako dlho trvajú telefonáty.

Efektívnosť licencie MS Visio
Čísla neklamú

Alvao Monitoring poskytuje presné informácie o skutočnom využívaní hardvéru a softvéru. Rozlišuje medzi časom stráveným aktívnou prácou v softvérových aplikáciách a časom, kedy sa v nich nevykonávala žiadna činnosť. To znamená, že dokáže odhaliť, či sa softvér skutočne využíva, alebo či je iba spustený a nepracuje sa v ňom. Rozhranie nástroja je podobné platforme Microsoft SharePoint, takže ho je možné jednoducho integrovať do intranetu. Výstupy sú k dispozícii v podobe prehľadných grafov a tabuliek.

Riešenie dodržiava právne normy a predpisy. Neskúma obsah správ, telefonátov, internetových stránok a iného obsahu súkromného charakteru.

Softvérové licencie

Aplikácie pre grafické dizajnovanie, projektové riadenie či tvorbu nákresov nie sú lacnou záležitosťou. Môže sa napríklad ukázať, že na dvoch z piatich zakúpených licencií sa pracuje len sporadicky, čo by malo byť pre každého manažéra signálom, že niečo nie je v poriadku. Napriek tomu je len málo organizácií, ktoré sú schopné určiť, koľko a aké softvérové licencie sú nadbytočné alebo chýbajú. Bez týchto informácií však nemôžu správne nakupovať softvér, resp. zvoliť si správny licenčný program.

Efektívnosť využívania licencie
Ochrana práv zaručená

Nástroj pracuje s organizačnou štruktúrou spoločnosti a prístup k zistením informáciám sa prísne riadi podľa rolí a oprávnení. Vedúci pracovníci majú detailné údaje o pracovných aktivitách svojich podriadených a všetci zamestnanci majú prístup k informáciám o svojej pracovnej činnosti.

Pri tejto kontrole záujem zamestnávateľa nenarušuje právo zamestnanca na ochranu listového tajomstva, ktoré je zakotvené v Listine základných práv a slobôd.

Alvao monitoring

Náklady na licenčné modely
Partneri
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: helpdesk@alison-group.sk