IDS/IPS a sieťová bezpečnosť

Komunikačná infraštruktúra je sofistikovaný „živý“ organizmus, náročný na administráciu, nové prvky, implementáciu aj vyladenie. Bezpečnosť je kľúčová úloha.

Vysoké očakávania

Každá komunikačná infraštruktúra musí poskytovať adekvátne služby nielen priepustnosti, ale aj dostupnosti a integrity prenášaných dát. Okrem toho musí byť odolná voči prienikom a infiltrácii patologickým kódom. Preto systémy na odhaľovanie útokov a detekcia prienikov patria spolu s ochranou perimetra siete na úrovni firewall k neoddeliteľným prvkom zabezpečenia každého IS.

Útočníci sa správajú stále rafinovanejšie. Rad útokov sa odohráva na aplikačnej vrstve a používajú techniky, ktoré firewall nedokáže odhaliť.

Náročné odpovede

Firewall predstavuje len prvú obrannú líniu. Riadi prístup, overuje užívateľa, často funguje aj ako VPN gateway a poskytuje i ochranu pred útokom typu odoprenia služby DenialofService (DoS) a niektorých aplikačných útokov. Mnohé útoky sa odohrávajú na ďalších vrstvách a používajú techniky, ktoré firewall nedokáže odhaliť. To je úlohou Intrusion Detection System (IDS) a Intrusion Prevention System (IPS), ktoré predstavujú druhú obrannú líniu.

Medzipriestor

Implementácia IDS/IPS je náročný proces, kde prostredníctvom našich špecialistov okrem dizajnu a samotnej inštalácie pomáhame zákazníkovi aj v ďalších etapách. Je to pomerne zdĺhavé ladenie IDS/IPS, dlhodobé sledovanie výstupov a eliminácia „false positives“ a „false negatives“.

Úplne pre všetkých

Zákazníkom samozrejme ponúkame aj návrhy vhodnej a bezpečnej sieťovej infraštruktúry a jej implementáciu. Záujem o tieto služby je najmä v oblasti štátnej správy, finančných a poisťovacích spoločnostiach, ale aj vo výrobnej sfére a pritom je jedno či ide o malú, strednú alebo veľkú firmu. V poslednom období sme dokonca zaznamenali záujem o IDS/IPS do domácnosti.

Partneri
 
 
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: helpdesk@alison-group.sk