Bezpečnosť virtualizovanej platformy

Virtualizácia a Cloud Computing menia tvár dátových centier. S ich rozširovaním prichádzajú nové úlohy. Nielen technické, ale aj búranie zaužívaných používateľských predstáv.

Obava o bezpečnosť

Aj keď sa cloud rozširuje s novým desaťročím, mnohé organizácie ešte stále nemajú odvahu presunúť firemné dáta z fyzického prostredia do systémov kombinujúcich fyzické, virtuálne a cloudové úložiská. Obávajú sa bezpečnostných rizík, hoci mnohé z nich už patria minulosti, prípadne vysokých nákladov, ktoré by museli vynaložiť na ich elimináciu.

Súčasťou implementácie a služieb je neustále sledovanie trendov a medzinárodných hodnotení. Bezagentová bezpečnosť od Trend Micro umožňuje VDI dosiahnuť plný potenciál naprieč PC, tabletmi a mobilnými zariadeniami.

Štrukturovaná ochrana

Zameriavame sa na bezpečnosť virtualizovanej infraštruktúry a hľadáme optimalizované bezpečnostné riešenia pre virtualizované prostredia. K takým patrí aj softvérové Trend Micro Deep Security. Riadiaci systém poskytuje úplnú správu, riadenie udalostí, analýzu dát, podávanie správ a podporu pri rozhodovaní o ochrane koncových bodov. Zároveň softvér poskytuje ochranu proti škodlivej komunikácii, bráni šíreniu vírusov a škodlivého kódu. Znižuje riziká napadnutia systému známymi aj neznámymi typmi útokov a poskytuje viacúrovňovú ochranu – aplikačná úroveň, úroveň operačného systému a sieťová úroveň. Riešenie pomáha udržiavať požadovanú úroveň zhody s bezpečnostnými štandardami a pomáha predvídať útoky, ktoré vedú ku krádeži alebo strate dát.

Dvojité zabezpečenie

Trend Micro Deep Security využíva okrem agenta aj bezagentové bezpečnostné riešenie, ktoré výrazne znižuje náklady na ochranu virtuálnej infraštruktúry používateľských počítačov (VDI). Automaticky a účinne tak chráni virtuálne servery, virtualizované desktopy, hostiteľské systémy a to v privátnom alebo aj verejnom cloude. Integrované ochrany (antimalvér, vyhodnocovanie bezpečnosti webstránok, firewall) sú obohatené o virtuálne opravy chýb (virtual patching). Tak sú chránené kritické podnikové aplikácie a dáta pred bezpečnostnými hrozbami, pričom sa nevyžaduje nákladná inštalácia softvérových záplat v prípade ohrozenia.

Trend Micro Deep Security

Riešenie Deep Security získalo prestížne ocenenie SC Magazine Awards Europe 2012 za najlepšie bezpečnostné virtualizačné riešenie. Ceny odborného časopisu SC Magazine, ktoré sa udeľujú vo viacerých kategóriách, sú najvýznamnejším ocenením v oblasti informačnej bezpečnosti. Už pätnásty rok sa udeľujú najlepším riešeniam, službám a odborníkom.

TrendMicro produkty

40 % úspory

Turecká oceliarska spoločnosť iCDAS po zavedení Trend Micro Deep Security už nemusela investovať do samotného firewallu a riešenia IDP, ktoré by obmedzovali prístup na servery. Po analýze celkových nákladov na obstaranie a údržbu riešenia firma navyše zistila, že investície do Trend Micro Deep Security jej priniesli 40-percentné úspory.

K podobnému záveru dospeli aj ďalšie organizácie, napríklad Acumen Technologies, National Bank of Abu Dhabi či samospráva fínskeho mesta Oulu, ktorým virtualizácia a cloudová bezpečnosť priniesla významné výhody.

Partneri
 
Kontakt

ALISON Slovakia s.r.o.
Tomášikova ulica 12735/64
831 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 499 311
Fax: +421 2 59 499 310
E-mail: helpdesk@alison-group.sk